Logo: DBR, link til forsidenLogo: DBR, link til forsiden
DBR
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: DBR > Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger - Forbedring af energieffektivitet og indeklima

Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger - Forbedring af energieffektivitet og indeklima

Titel:
Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger - Forbedring af energieffektivitet og indeklima

Projekttype:
PSO-midler

Ansvarlig part:
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Beskrivelse:
Projektets formål er at opbygge grundlaget for anvendelsen af faseskiftende materialer til at forbedre temperaturforholdene om sommeren i fremtidens bygninger. Bygningernes varmekapacitet har stor betydning for at undgå risikoen for overtemperaturer om sommeren og for at reducere kølebehovet. Bygningernes aktive varmekapacitet kan øges markant ved at anvende faseskiftende materialer (PCM), hvor der akkumuleres betydelige energimængder ved selv små temperaturstigninger, når materialet skifter fase fra fast form til flydende (a la is, der smelter).

Med de nye energibestemmelser i Bygningsreglementet fra april 2006, stramningen af bestemmelserne i 2010 og 2015 samt den planlagte introduktion af krav på passivhusniveau vil det være nødvendigt at fremtidens bygninger kan holdes komfortable om sommeren uden at det kræver ekstra elforbrug til ventilation og mekanisk køling. Projektets resultater vil især blive rettet mod byggematerialeproducenterne og mod projekterende arkitekter og ingeniører.

Projektperiode:
Marts 2008 – Marts 2010

Deltagere:
SBi
Byggeri og Anlæg, AAU
IHA
Teknologisk Institut
COWI
3xNielsen
Dansk Byggeri
ByggematerialeBranchen
BASF A/S
Byggematerialeleverandører

Link:
-

Relation til Dansk Betonråds fokusområder:
1. Effektivitet og økonomi  x
2. Æstetik, funktion og fleksibilitet
3. Miljø, arbejdsmiljø og indeklima  x
4. Rekruttering, uddannelse og FoU