Logo: DBR, link til forsidenLogo: DBR, link til forsiden
DBR
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: DBR > 2.  Aktuelt

2. Aktuelt

Udvalgte publikationer med betonviden

Beton-Bogen, 2. udgave 1989, Aalborg Portland

"Materialefysik", Per Freiesleben Hansen, AaU

SBI’s BETON-serie
BETON 1 Også beton skal vedligeholdes 1982
BETON 2 Simple betonreparationer 1982
BETON 3 Eftersyn af Beton 1984
BETON 4 13 betonsygdomme 1985
BETON 5 Betonaltaners konstruktive udformning 1987
BETON 6 Betonkrav og praksis 1989
BETON 7 Dokumentation og undersøgelser af beton i bygværker 1994
BETON 8 Valg af miljøklasse for betonkonstruktioner 1994

Beton-Teknik serien (1970 – 2000) med hovedområderne Betonmaterialer, Betonfremstilling, Betonegenskaber, Kontrol og prøvning, Betonindustri, Byggepladsteknik, Mørtelteknik, Specielle anvendelser og Fra CtOs arbejdsmark. Oversigt over de enkelte publikationer findes på www.aalborg-portland.dk, se  under brochurebestilling.

Teknologisk Institut, Beton. ca. 50 artikler, ca. 20 publikationer og ca. 35 produktblade, se oversigten over artiklerne, publikationerne og produktbladene på www.teknologisk.dk/beton.

HETEK-anvisninger om højkvalitetsbeton 1997
Stavvibrering, entreprenørens teknologi, rapport nr. 74
Reparation, entreprenørens teknologi, rapport nr.107
Udstøbning, entreprenørens teknologi, rapport nr. 108
Forprøvning, entreprenørens teknologi, rapport nr. 109
Efterbehandling, entreprenørens teknologi, rapport nr. 124
Hærdestyring, entreprenørens teknologi, rapport nr. 125

Betonelementer 1991, håndbog i 4 bind, betonelementbyggeri, modulprojektering og betonelementer, beregninger og eksempelsamling.

DOCOMOMO DANMARK: Modernismens huse 1998

Betonelement-Foreningens billed- og essaysamlinger: Naturmaterialer i dagligdagen 1998, Naturresourcerne og fremtiden 1999, Politik og byggeindustri 2000.

Betonghandboken, 2. udgave 1992, Svensk Byggtjänst. 3 bind:Material, Arbetsutförende og Reparation.

Betongens Yta (Tage Hertzell), 3. oplag 1996, Byggforskningsrådet, Sverige.

Properties of Concrete (Adam Neville), Fourth edition 1995, Longman Group Limited, England.

Concrete, structure, properties and materials (P. Kumar Mehta) 1986, Prentice-Hall, USA.

Betonkorrosion, Betonschutz (Imre Biczók), Bauverlag, Wiesbaden, Tyskland

Concrete progress (G.M. Idorn) 1997, Thomas Telford, England.