Logo: DBR, link til forsidenLogo: DBR, link til forsiden
DBR
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: DBR > 2.  Aktuelt

2. Aktuelt

Betonbranchens behov og ønsker til medarbejdernes uddannelse og kompetence

I januar 1998 lavede analysefirmaet Bysted A/S en undersøgelse for DBR. Undersøgelsen omhandlede betonbranchens behov og ønsker til medarbejdernes uddannelse. Undersøgelsen blev gennemført som interview med 14 nøglepersoner fra henholdsvis rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer og betonproducenter. I forlængelse af undersøgelsen afholdt DBR i oktober 1999 en  DownloadDBR_Workshop oktober 1999 (395 KB)  om uddannelse af danske betoningeniører.

Blandt konklusionerne på dette arbejde kan nævnes, at betonbranchen savner medarbejdere, der gennem deres uddannelse har opnået viden om reparation, drift og vedligehold af betonkonstruktioner, og branchen ser gerne en tættere kontakt mellem uddannelsesstederne og erhvervslivet - de nyuddannede er ikke tilstrækkeligt anvendelsesorienterede. Det vurderes, at uddannelsernes faglige niveau er faldende, hvilket bl.a. skyldes, at uddannelsesstederne pga. taxameterprincippet og knappe forskningsbevillinger er økonomisk trængte.

DBR har efterfølgende kontaktet undervisningsministeren og været i dialog med ledelsen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Konkret kan det nævnes, at der nu startes en masteruddannelse reparation og vedligehold på DTU samt at Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S er flyttet til DTU, så der fysisk er skabt kontakt mellem uddannelsessted og erhvervslivets efteruddannelse.

Desuden samarbejder Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S med Teknologisk Institut, Beton om betonkurser.