Logo: DBR, link til forsidenLogo: DBR, link til forsiden
DBR
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: DBR > 2.  Aktuelt

2. Aktuelt

Betonproducenter
Dansk Beton (www.danskbeton.dk) er en sektion under Dansk Byggeri. Foreningen blev dannet den 15. januar 2007 ved en fusion mellem Betonelement-Foreningen, Dansk Fabriksbetonforening og Dansk Beton Industriforening. Dansk Beton skal varetage erhvervsinteresserne for producenter af beton og betonprodukter under Dansk Byggeri - og dermed skabe en fælles platform for branchens udvikling. Dansk Beton har seks produktgrupper, der selvstændigt varetager medlemmernes produktspecifikke interesser indenfor, afløbsprodukter belægningsprodukter, betonelementer, blokprodukter, fabriksbeton og letbetonelementer.”

Entreprenører
Dansk Byggeri: www.danskbyggeri.dk med links til medlemmer med betonviden.

Rådgivere
Foreningen af rådgivende ingeniører: www.frinet.dk med links til medlemmer med betonviden.

Danske videncentre
De her nævnte videncentre kan alle findes via videncenter-links fra de ovenfor nævnte hjemmesider.

Aalborg Portland: www.aalborg-portland.dk
Dansk Betonforening: www.danskbetonforening.dk
Dansk Konstruktions- og Betoninstitut: www.dkbi.dk
Dansk Betonråd: www.danskbetonraad.dk
Dansk Standard: www.ds.dk
Teknologisk Institut, Beton: www.teknologisk.dk/beton

Fra www.frinet.dk fører linket "links" til følgende institutioner:
BIPS: www.bips.dk
SBi: www.sbi.dk
Byggecentrum: www.byggecentrum.dk

Universiteter
Danmarks Tekniske Universitet: www.dtu.dk
Aalborg Universitet: www.auc.dk

Nyttige udenlandske links
Nordic Concrete Research: www.itn.is/ncr/. Herfra kan artikler fra Nordic Concrete Research down-loades, og der er en del links til nordiske og internationale institutter indenfor betonområdet.

www.ecsn.net/rummer links på alle europæiske brancheforeninger indenfor betonområdet, samt langt de fleste nationale foreninger.
Under linket "Outside" er der links til bl.a.: Cement associations, Other associations and institutions, UK academic and research organizations, Foreign academic and research organizations, Journals/magazines og construction sites.

www.vdz-online.de er Verein Deutscher Zementwerkes hjemmeside og giver gode links til den tyske betonverden.

www.concrete.com gode links til den amerikanske betonverden.